Program Alemdalen 2022

Tisdagen den 5 juli, Mellangatan 27 – vi sänder live här.


Välkommen på frukost kl 08:30

8:30-10:00 Kvinnohälsa i det nya vårdlandskapet
8:45 Kvinnohälsa i det nya vårdlandskapet

Kvinnohälsa är underprioriterad i vården. Är att ta saken i egna händer rätt lösning? Louise Nylén, vd Dynamic Code och dagens moderator Ellen Bjerkehag hälsar välkommen till Det nya vårdlandskapet och presenterar dagens program.

09:00 Svenska kvinnor: Därför söker vi inte den vård vi behöver

Maria Falconer från Dynamic Code presenterar en Sifo-undersökning om svenska kvinnors syn på kvinnohälsa.

09:10 Innovation för en bättre kvinnohälsa

Innovation och ny teknik skapar en bättre vård för kvinnor. Möt Lydia Graflund som grundat EsterCare tillsammans med medgrundaren och gynekologen Helena Graflund Lagercrantz, en ny digital vårdapp för kvinnor,  Karoline Akerjordet, vd på Pharmiva, ett svenskt femtech bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa och Maria Falconer på Dynamic Code som erbjuder flera olika tester med självprovtagning för kvinnohälsa. 

09:30 Panelsamtal: Därför förtjänar kvinnor en bättre vård

Kvinnor upplever att de inte får den vård de behöver. Samtidigt bubblar det av innovation och nya lösningar. Lyssna till en panel som pratar om bristen på anpassad vård för kvinnor, vilka lösningar som faktiskt finns och vad som måste till. 

Deltagare:

 • Emma Widsell Karling, Barnmorska
 • Helena Graflund Lagercrantz, medicinsk chef & medgrundare EsterCare
 • Lydia Graflund, vd EsterCare
 • Karoline Akerjordet, vd Pharmiva
 • Maria Falconer, Dynamic Code
 • Karin Pesula, kvalitetsdirektör Kronans Apotek

10:15 Framtidens apotek, i glesbygd eller i metaverse?

Allt färre vill jobba på apotek i glesbygd och kundunderlaget sviktar. Kommer alla glesbygdsapoteken vara stängda innan 2030? Är farmaceut på distans ett realistiskt alternativ? Och hur klara de som inte har BankId då att hämta sina recept? Vi framtidsspanar också det digitala patientmötet i Metaverse, går det ens att genomföra? Och hur säkert blir det? Och kan man mörka sitt apoteksbesök när man köper pinsamma produkter eller receptläkemedel? 

Deltagare: 

 • Hannes Hasselrot, vd Kronans Apotek 
 • Kristina Nilsson, (S) vice ordförande Socialutskottet 
 • Lina Nordqvist, (L), Socialutskottet
 • Kronans Apotek i Metaverse 
 • Linda Wakeham Web3/Metaverse strateg, Kronans Apotek 
 • Pär Helgosson, COO, Metabloxz
 • Gustav Sjöstrand, Läkemedelsinspektör, leg. Apotekare, Läkemedelsverket
 • Peter Sikström, Generalsekreterare, SPF seniorerna

11:00-11:40 Paus för partiledartal

Välkommen på lunch kl 11:40

11:40 Möt de senaste aktörerna i det nya vårdlandskapet

Det nya vårdlandskapet präglas av spännande innovation. På scen träffar vi två aktörer det snackas mycket om:

Health Integrator arbetar med lösningar inom förebyggande vård på ett individanpassat och mätbart sätt. 

”Det digitala vaccinet” – lösningen på den förebyggande gordiska knuten? 80 % av alla livsstilsrelaterade sjukdomar kan förebyggas. Med de utmaningar som hälso och sjukvården nu står inför, måste man börja tänka och arbeta på nya sätt. Health Integrators tjänst kan visa på ett mätbart och transparent sätt hur individer går från att ligga i en riskgrupp att utveckla en kronisk metabol sjukdom till att bli friska. Även kallat ”Det digitala vaccinet”! Fredrik Söder, VD och grundare av Health Integrator 

ImagineCare med en plattform för egenmonitorering – mäter patientens hälsoläge i hemmet med direktkontakt till vården. Annette Bodin Rampe VD

Vårdkrisen förvärras – hur kan vi korta köerna redan imorgon? – Egenmonitorering är en accepterad lösning för att ställa om vården och som förhindrar både lidande och sjukhusinläggningar. Vårdpersonalen upplever att de kommer närmare sina patienter. Ändå går omställningen inte snabbare. Men tänk om vi kan minska vårdköerna redan imorgon, utan att belasta vårdens resurser under tiden? ImagineCares VD Annette Brodin Rampe berättar hur.  

12:00 Panelsamtal: Nya lösningar för att minska vårdköerna

Alla är vi överens om att vården är överbelastad och att det krävs nya sätt att diagnostisera och behandla. Med pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt. Hur ser politikerna på innovationens roll i lösningen på vårdköerna? Vilka insatser krävs för att vårdsverige ska kunna dra nytta av samtliga aktörer som idag räknar sig som en del av det nya vårdlandskapet?  Hur kan vårdsverige tillvarata patientens krav på tillgänglighet såväl som önskan att få ta del av de nya lösningar som finns? 

Möt aktörerna i det nya vårdlandskapet och hör deras vision om att minska vårdköerna. 

Deltagare:

 • Anders Holgersson, Verksamhetschef på Riksförbundet HjärtLung
 • Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna
 • Anders W Jonsson, Centerpartistisk barnläkare och riksdagsledamot
 • Malin Sjöberg Högrell, regionråd i Uppsala  (L)
 • Malin Sjölander Oppositionsråd Region Kalmar län  (M) 
 • Carina Nordkvist-Falk, Verksamhetschef Min Doktor
 • Louise Nylén, VD Dynamic Code
 • Andreas Rosenlund, Informationsdirektör Kronans apotek
 • Emilie Erhardt, Sverigechef Medicheck
 • Peter Martin, VD & läkare Funmed
 • Annette Bodin Rampe, VD ImagineCare
 • Fredrik Söder, VD Health Integrator

13:30 Är tillgängligheten lösningen på vårdköerna?

En stor andel av besöken till primärvården innefattar provtagning man kan göra själv. Men dagens konsument kan i många fall ta saken i egna händer. Nu kan man köpa självprogtagningstest på Pressbyrån – är det lösningen på vårdköerna?

 • Louise Nylén, Dynamic Code
 • Lennart Schultz, Pressbyrån (Reitan Convenience Sweden)

14:00 Medicheck – Styrkan med hemmonitorering och hemtestning i kombination med specialiserad och anpassad vård

Vi kommer att titta närmare på insatser som bemöter patienters behov inom hjärtsjukdomar, astma och magsjukdomar. Genom kombination av modern vardagsteknik och effektivt nyttjande av medicinsk kompetens skapas hållbara alternativ för kronikervård på nationell nivå.

Deltagare: 

 • Emelie Erhardt, VD, Medicheck
 • Christian Sandén, Affärsområdeschef, Medicheck
 • Annika Brodin-Blomberg, SKR
 • Fredrik Koffner, Cuviva
 • Catharina Borgenstierna, Camanio
 • Nina Sellberg, Addi Medical
 • Anne Kihlgren, Dynamic Code

14:45 Psykiatri 2.0: Med patient och medarbetare i förarsätet 

Digitala lösningar och ett flexibelt mindset. Det är avgörande ingredienser i en uppgraderad psykiatri där patienten upplever både högre kvalitet och bättre tillgänglighet. Men hur skapar man det i praktiken? Och hur säkerställer vi att medarbetarna – vårdens viktigaste resurs! – trivs och stanna kvar?  Caroline Byström, leg psykolog och verksamhetschef på Modigo och ADHD Care by Modigo, berättar om hur man skapar en effektivare psykiatri.

Deltagare: Caroline Byström, leg psykolog och verksamhetschef på Modigo


15:30 Kroniskt frisk: Med precisionshälsa mot världens friskaste befolkning 2030 

I dag lider halva den svenska befolkningen av minst en kronisk sjukdom. Fem miljoner människor kämpar varje dag mot allt från magbesvär och reumatiska sjukdomar till hjärt- och kärlsjukdomar och problem med sköldkörteln. Det är fem miljoner för många. Möt Peter Martin, vd och läkare på Funmed som berättar hur precisionshälsa kan skapa världens friskaste befolkning 2030.

Deltagare: Peter Martin, läkare, forskare och grundare av Funmed med panel


16:30 Från bovar till infektioner – DNA-tekniken, en viktig pusselbit i det nya vårdlandskapet

DNA-teknik möjliggör idag infektionsdiagnostik genom en säker och smidig självprovtagning i hemmet. Dynamic Codes grundare Anne Kihlgren berättar varför halsfluss kan behandlas direkt, snabbt och säkert utan att man behöver åka till kliniken och sitta i väntrummet och riskera att smitta andra och hur en celiakidiagnos kan ta sex dagar istället för 10 år. Hur man idag kan förebygga sin hälsa genom att testa sitt DNA och få råd och inspiration till individanpassade sunda levnadsvanor med syfte att motverka sjukdom.

Framtidens diagnostikverktyg för digital infektionsvård och förebyggande hälsa finns redan här!

Välkommen på mingel kl 17:00