Om arenan

Vården står inför stora utmaningar med en vårdskuld efter pandemin och en åldrande befolkning. Det behövs nya metoder för att ge medborgarna den vård de behöver. Under pandemin har digitaliseringen av vården tagit stora kliv framåt och nya aktörer har tagit en naturlig plats i lösningar för vården.Dynamic Code skapar en arena under en dag i Almedalen där aktörer i det nya vårdlandskapet samlas och pratar om nya lösningar, samarbeten och utveckling av vården. Arenan Det Nya Vårdlandskapet blir en mötesplats för branschen, opinionsbildarna och politikerna som vill höra mer om nya lösningar för vården.

5 juli – 8:00 – 18:00: Mellangatan 27